Servis - TEX CZ

 
Servisní telefon je k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Servis je primárně určen pro námi vyvinuté nebo prodané produkty. Sekundárně je jej možno využít pro servis zařízení, pro které není na našem uzemí vhodný servis (řízení výrobní linky, osazovací stroje, speciální počítače, lékařské přístroje, jednoúčelové řídící desky). Servis je provaděn na úrovni výměny jednotlivých součastek, případně na úrovni jednotlivých modulů.

Jsou stanoveny 3 režimy servisu:

  • Režim 1: Dojezd po celé ČR do předem stanovené hodiny, při poruše celého systému, v případě ohrožení života a v dalších situacích, jenž vyžadují okamžitý příjezd. Tento režim je podmíněn podepsáním servisní smlouvy.

  • Režim 2: Do 48 hodin, pro běžné poruchy, jež nevyžadují okamžitý příjezd servisního technika.

  • Režim 3: Do 5 pracovních dnů, běžná údržba.