Product design - TEX CZ

 
Nabízíme :

• zákazkový product design pro různé odvětví průmyslu až po letecké a vojenské aplikace;
• zajištění výzkumu a vývoje, návrhu HW a SW, testování a výroby prototypů.

Prvotní grafický návrh produktu na papíře:

3D modelování pomocí našeho programového vybavení:Výroba prototypů:Klávesnice: